Slys í frítíma

Afar margir hafa keypt heimilis- eða fjölskyldutryggingar hjá tryggingafélagi sínu. Með þeim hafa tryggingafélögin sett saman tryggingapakka til að auðvelda viðskiptavinum sínum val á tryggingum við hæfi.

Í mörgum þessara heimilis- eða fjölskyldutryggingapakka eru frítímaslysatryggingar. Þeim er ætlað að tryggja heimilisfólki bætur fyrir tjón verði það fyrir slysi í frítíma.

Skilmálar þessara frítímaslysatrygginga eru mismunandi eftir tryggingafélögum og gerð og samsetningu viðkomandi tryggingapakka og því er nauðsynlegt að kynna sér þá vel.

Algengt er að tjónþoli eigi rétt til endurgreiðslu á sjúkrakostnaði upp að ákveðnu marki, greiðslu dagpeninga vegna tímabundinnar óvinnufærni auk bóta fyrir varanlegar afleiðingar slyssins.

Kanna þarf bótarétt hvers miðað við skilmála þeirra tryggingar sem hann fellur undir.

Þess bera að geta að sumar starfsstéttir hafa í kjarasamningnum sínum gert samkomulag um það við atvinnurekendur að þeir séu auk þess að vera tryggðir í vinnutíma, jafnframt tryggðir í frítíma sínum.

Lögmenn Fortis geta aðstoðað tjónþola við að athuga hvort þeir eigi bótarétt vegna slyss sem þeir hafa orðið fyrir í frítíma sínum.

Ferill máls

  1. Tilkynningar
  2. Upplýsingaöflun
  3. Mat á afleiðingum
  4. Bótauppgjör

Nánar um feril máls

Hafa samband

12 + 6 =