Umferðarslys

Þegar einstaklingur verður fyrir áverka í umferðarslysi getur hann átt bótarétt úr slysatryggingu ökumanns eða ábyrgðartryggingu bifreiðar.

Í flestum tilvikum skiptir ekki máli hvort að viðkomandi var í órétti eða ekki, en benda má á að neysla áfengis og eða annarra vímugjafa getur valdið skerðingu eða brottfalli bótaréttar.

Tjónþoli getur átt rétt á greiðslu bóta vegna tímabundins tekjutjóns, þjáninga, varanlegs miska og varanlegrar fjárhagslegrar örorku auk þess sem tjónþoli á rétt á endurgreiðslu á útlögðum kostnaði vegna slyssins.

Aðstandendur þess sem fellur frá í umferðarslysi eiga rétt á endurgreiðslu útfararkostnaðar og ennfremur geta nánir aðstandendur, einkum maki og börn átt rétt á bótum vegna missis framfæranda.

Lögmenn Fortis geta aðstoðað tjónþola við að athuga bótarétt sinn vegna afleiðinga umferðarslyss.

Ferill máls

  1. Tilkynningar
  2. Upplýsingaöflun
  3. Mat á afleiðingum
  4. Bótauppgjör

Nánar um feril máls

Hafa samband

15 + 7 =